7. desember 2017

Om oss / About us

Fjellføreren er et guidefirma som ble startet opp av Arve Haugland i 2015, guiding for firma og privatpersoner. Martin Hauge-Nilsen kom inn etter endt naturguideutdanning ved Høgskolen i Volda.
Vi arrangerer turer i samarbeid med  blant annet Runde Miløsenter,  Hotell Ivar Aasen og Naturfestivalen samt skreddersyr privat turer og for bedrifter/grupper.

Martin Hauge-Nilsen

Praktisk erfaring:

Siden han var 15 år så har Martin vært medlem i Den Norske Turistforening. De siste 10 årene som turleder. Martin brenner for å dele naturopplevelser med andre.

Relevant Utdannelse:

2017 – 2018 – Naturguidestudiet ved Høgskolen i Volda

Kurs:
Brattkort, skredkurs, våttkort, fjellmedisinsk førstehjelpskurs, turlederkurs i DNT.

Arve Haugland

Praktisk erfaring:

Siste 18 årene har Arve tibrakt mye tid i fjellene både alene, sammen med venner og som fjellfører. Hans stor lidenskap er å dele naturopplevelser med andre. Det å kunne hjelpe andre til og finne gleden, få opplevelser og finne roen ute i naturen gir han stor tilfredstillelse og glede i livet.
Han har vært fysisk trener for Hødd A – Lag i flere sesonger, jobbet som personlig trener og holdt foredrag for idrettsklubber og bedrifter.

Relevant Utdannelse:

2014- Spesialpedagogikk ved Hivolda.

2013 – 2014: Rettleder / Mentorutdanning ved Hivolda.

2010 – 2012: Mastergrad i idrett/kroppsøving ved HiNT.

2005 – 2006: Praktisk pedagogisk utdanning ved HiSF.

2002 – 2005: Bachelorgrad i Kroppsøving og Friluftsliv

– Idrett grunnfag og mellomfag HiSF

– Friluftsliv mellomfag Hivolda.

2004: 15stp: Friluftsliv på 100 nivå ved Hivolda.

Kurs:
Bratt kort, skredkurs 1 og 2, brekurs, førstehjelp, trenerkurs i alpint, telemark, friidrett, fotball.

 

 

Fjellføreren is a guide company founded by Arve Haugland in 2015. Guiding for companies and smaller groups. Martin Hauge-Nilsen joined fulltime after completing the Natureguide education at Volda University College.
We arrange trips in collaboration with, among others, the Runde Environmental Centre, Hotel Ivar Aasen and the Naturefestival, as well as tailoring private tours for companies / groups.

Martin Hauge-Nilsen
Practical experience: Since he was 15, Martin has been a member of the The Norwegian Trekking Association. The last 10 years as a guide. Martin is passionate about sharing nature experiences with others.

Relevant Education:
2017 – 2018 – Natureguide education at Volda University College

Courses:
Certification for climbing indoors, avalanche courses, kayaking certification, mountain medical first aid course, tour leader course in the The Norwegian Trekking Association

Arve and Martin